Yönetim

Bölüm Başkanı:
Prof. Dr. Birol ERTUĞRAL

Bölüm Başkan Yardımcıları:
Prof. Dr. Arzu ÖZEK YILDIRIM
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KABAER